Μήνας: Μαΐου 2018

Tο δικαίωμα των πολιτών στην ενημέρωση είναι Ιερό!

Διαδικτυακή εκστρατεία για την ενημέρωση των πολιτών για τα έργα υποδομής που υλοποιεί η Περιφέρεια Αττικής #This_is_not_fake_news – 10. Μελέτη συντήρησης και ανάδειξης κτιρίου «Μπλοκ 15» Επειδή το δικαίωμα των πολιτών στην ενημέρωση είναι ιερό, Επειδή οι εικόνες είναι ο καλύτερος μάρτυρας, Εμείς πάμε κόντρα στο ρεύμα, πάμε […]