Μήνας: Απρίλιος 2017

Η Πορνεία & τα Ναρκωτικά να μεταφερθούν στο Μορτερό.

Το κοινοτικό συμβούλιο, της Δημ. Ενότητας Ν. Ερυθραίας του Δήμου Κηφισιάς, έχει αποφασίσει ομόφωνα την πρόταση του κ. Κ. Λινάρδου στην τακτική συνεδρίαση του στις 16 Ιανουαρίου 2017 στο Νο.1 Θέμα, «Συζήτηση επί της πολεοδομικής μελέτης αναθεώρησης ρυμοτομικού σχεδίου και χρήσεων γης στη Δημοτική Ενότητα Ν. Ερυθραίας». Η […]